เวลา - Temps


le réveil
นาฬิกาปลุก


l'Antiquité
ยุคโบราณ


l'antiquité (f.)
โบราณวัตถุ


l'agenda (m.)
สมุดนัดหมาย


l'automne (m.)
ฤดูใบไม้ร่วง


la pause
การหยุดพัก


le calendrier
ปฏิทิน


le siècle
ศตวรรษ


la montre
นาฬิกา


la pause-café
ช่วงพักดื่มกาแฟ


la date
วันที่


la montre digitale
นาฬิกาดิจิตอล


l'éclipse (f.)
สุริยุปราคา


la fin
สิ้นสุด


l'avenir (m.)
อนาคต


l'histoire (f.)
ประวัติศาสตร์


le sablier
นาฬิกาทราย


Moyen-Age
ยุคกลาง


le mois
เดือน


le matin
ตอนเช้า


le passé
อดีต


la montre de poche
นาฬิกาพก


la ponctualité
การตรงต่อเวลา


la hâte
ความเร่งรีบ


les saisons (f. pl.)
ฤดูกาล


le printemps
ฤดูใบไม้ผลิ


le cadran solaire
นาฬิกาแดด


le lever du soleil
พระอาทิตย์ขึ้น


le coucher du soleil
พระอาทิตย์ตก


le temps
ช่วงเวลา


l'heure (f.)
เวลา


le temps d'attente
เวลาที่รอคอย


le week-end
วันหยุดสุดสัปดาห์


l'année (f.)
ปี