สำนักงาน - Bureau


le stylo à bille
ปากกาลูกลื่น


la pause
ช่วงพัก


le porte-document
กระเป๋าเอกสาร


le crayon de couleur
ดินสอสี


la conférence
การประชุม


la salle de conférence
ห้องประชุม


la copie
สำเนา


le répertoire
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


le classeur
แฟ้มข้อมูล


l'armoire de classement
ตู้เก็บเอกสาร


le stylo à plume
ปากกาหมึกซึม


la corbeille à courrier
ถาดจดหมาย


le marqueur
ปากกามาร์คเกอร์


le cahier
สมุดบันทึก


le bloc-notes
กระดาษจดบันทึก


le bureau
สำนักงาน


la chaise de bureau
เก้าอี้สำนักงาน


les heures supplémentaires
การทำงานล่วงเวลา


le trombone
คลิปหนีบกระดาษ


le crayon à papier
ดินสอ


la perforeuse
ที่เจาะรู


le coffre
ตู้เซฟ


le taille-crayon
ที่เหลาดินสอ


le papier déchiqueté
เศษกระดาษ


le destructeur de documents
เครื่องทำลายเอกสาร


la reliure à spirale
เข้าสันแบบเกลียว


l'agrafe (f.)
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


l'agrafeuse
แม็กเย็บกระดาษ


la machine à écrire
เครื่องพิมพ์ดีด


le poste de travail
ที่ทำงาน