เพลง - Musique


l'accordéon (m.)
หีบเพลง


la balalaïka
กีตาร์บาลาไลก้า


le groupe
วงดนตรี


le banjo
แบนโจ


la clarinette
คลาริเน็ต


le concert
คอนเสิร์ต


le tambour
กลอง


la batterie
กลอง


la flûte
ขลุ่ย


le piano à queue
แกรนด์เปียโน


la guitare
กีต้าร์


la salle
หอประชุม


le synthétiseur
คีย์บอร์ด


l'harmonica (m.)
หีบเพลงปาก


la musique
เพลง


le pupitre
ขาตั้งโน้ตเพลง


la note
ตัวโน้ต


l'orgue (m.)
ออร์แกน


le piano
เปียโน


le saxophone
แซกโซโฟน


le chanteur
นักร้อง


la corde
เครื่องสาย


la trompette
ทรัมเป็ต


le trompettiste
ผู้เป่าทรัมเปต


le violon
ไวโอลิน


l'étui à violon
กล่องไวโอลิน


le xylophone
ระนาดฝรั่ง