Click on an image!


Чувства

Čuvstva
Sentiments


Животни

Životni
Animals


Спорт

Sport
Esports


Музика

Muzika
Música


Канцеларија

KancelariJa
Oficina


Пијалоци

PiJaloci
Begudes


Луѓе

Luǵe
Persones


Време

Vreme
Temps


Животна средина

Životna sredina
Ambient


Пакување

Pakuvanje
Embalatge


Алатки

Alatki
Eines


Сообраќај

SoobraḱaJ
Trànsit


Овошје

OvošJe
Fruites


Слободно време

Slobodno vreme
Oci


Воjска

Vojska
Exèrcit


Облека

Obleka
Roba


Комуникација

KomunikaciJa
Comunicació


Технологија

TehnologiJa
Tecnologia


Стан

Stan
Apartament


Храна

Hrana
Menjar


Професии

Profesii
Ocupacions


Зеленчук

Zelenčuk
Verdures


Објекти

ObJekti
Objectes


Образование

Obrazovanie
Educació


Тело

Telo
Cos


Природа

Priroda
Naturalesa


Финансии

Finansii
Finances


Мебел

Mebel
Mobles


Религија

ReligiJa
Religió


Растенија

RasteniJa
Plantes


Апстрактни поими

Apstraktni poimi
Termes abstractes


Кујнски апарати

KuJnski aparati
Aparells de cuina


Материјали

MateriJali
Materials


Здравје

ZdravJe
Salut


Автомобил

Avtomobil
Cotxe


Уметност

Umetnost
Arts


Град

Grad
Ciutat


Време

Vreme
Temps


Купување

Kupuvanje
Compres


Архитектура

Arhitektura
Arquitectura


Големи животни

Golemi životni
Animals grans


Мали животни

Mali životni
Animals petits