Rastline - พืช


ไม้ไผ่
mái-pài′
bambus


เบ่งบาน
bèng′-ban
cvet


ช่อดอกไม้
châw-dàwk-mái
šopek rož


กิ่ง
gìng′
veja


ต้นอ่อน
dhôn′-àwn
popek


กระบองเพชร
grà′-bawng-pét′
kaktus


ต้นโคลเวอร์
dhôn′-kloh-wur̶
deteljica


ต้นโคน
dhôn′-kon
storž


ดอกคอร์น
dàwk-kawn
plavica


ดอกโครคัส
dàwk-kroh-kát′
žafran


ดอกแดฟโฟดิล
dàwk-dæ̀f-foh-din′
narcisa


ดอกเดซี่
dàwk-day-sêe
marjetica


ดอกแดนดิไลออน
dàwk-dæn-dì′-lai′-awn
regrat


ดอกไม้
dàwk-mái
roža


พฤกษา
préuk′-sǎ
listje


ธัญพืช
tan′-yá′-pêut
žito


หญ้า
yâ
trava


การเจริญเติบโต
gan-jà′-rer̶n-dhèr̶p-dhoh
rast


ดอกผักตบชวา
dàwk-pàk′-dhòp′-chá′-wa
hijacinta


สนามหญ้า
sà′-nǎm-yâ
trata


ดอกลิลลี่
dàwk-lin′-lêe
lilija


เมล็ดป่าน
má′-lét′-bhàn
laneno seme


เห็ด
hèt′
goba


ต้นมะกอก
dhôn′-má′-gàwk
oljka


ต้นปาล์ม
dhôn′-bham
palma


ดอกแพนซี
dàwk-pæn-see
mačeha


ต้นพีช
dhôn′-pêet
breskev


พืช
pêut
rastlina


ดอกป๊อปปี้
dàwk-bháwp-bhêe
mak


ราก
râk
korenina


ดอกกุหลาบ
dàwk-gòo′-làp
vrtnica


เมล็ดพันธุ์
má′-lét′-pan′
seme


ดอกสโนว์ดร็อป
daw-gòt′-nôd-ráwp′
zvonček


ดอกทานตะวัน
dàwk-tan-dhà′-wan′
sončnica


หนาม
nǎm
trn


ลำต้น
lam′-dhôn′
steblo


ดอกทิวลิป
dàwk-tew′-líp′
tulipan


ดอกบัว
dàwk-bua
vodna lilija


ข้าวสาลี
kâo-sǎ-lee
pšenica