Plants - พืช


ไม้ไผ่
mái-pài′
bamboo


เบ่งบาน
bèng′-ban
blossom


ช่อดอกไม้
châw-dàwk-mái
bouquet of flowers


กิ่ง
gìng′
branch


ต้นอ่อน
dhôn′-àwn
bud


กระบองเพชร
grà′-bawng-pét′
cactus


ต้นโคลเวอร์
dhôn′-kloh-wur̶
clover


ต้นโคน
dhôn′-kon
cone


ดอกคอร์น
dàwk-kawn
cornflower


ดอกโครคัส
dàwk-kroh-kát′
crocus


ดอกแดฟโฟดิล
dàwk-dæ̀f-foh-din′
daffodil


ดอกเดซี่
dàwk-day-sêe
daisy


ดอกแดนดิไลออน
dàwk-dæn-dì′-lai′-awn
dandelion


ดอกไม้
dàwk-mái
flower


พฤกษา
préuk′-sǎ
foliage


ธัญพืช
tan′-yá′-pêut
grain


หญ้า
yâ
grass


การเจริญเติบโต
gan-jà′-rer̶n-dhèr̶p-dhoh
growth


ดอกผักตบชวา
dàwk-pàk′-dhòp′-chá′-wa
hyacinth


สนามหญ้า
sà′-nǎm-yâ
lawn


ดอกลิลลี่
dàwk-lin′-lêe
lily


เมล็ดป่าน
má′-lét′-bhàn
linseed


เห็ด
hèt′
mushroom


ต้นมะกอก
dhôn′-má′-gàwk
olive tree


ต้นปาล์ม
dhôn′-bham
palm tree


ดอกแพนซี
dàwk-pæn-see
pansy


ต้นพีช
dhôn′-pêet
peach tree


พืช
pêut
plant


ดอกป๊อปปี้
dàwk-bháwp-bhêe
poppy


ราก
râk
root


ดอกกุหลาบ
dàwk-gòo′-làp
rose


เมล็ดพันธุ์
má′-lét′-pan′
seed


ดอกสโนว์ดร็อป
daw-gòt′-nôd-ráwp′
snowdrop


ดอกทานตะวัน
dàwk-tan-dhà′-wan′
sunflower


หนาม
nǎm
thorn


ลำต้น
lam′-dhôn′
trunk


ดอกทิวลิป
dàwk-tew′-líp′
tulip


ดอกบัว
dàwk-bua
water lily


ข้าวสาลี
kâo-sǎ-lee
wheat