पौधे - พืช


ไม้ไผ่
mái-pài′
बांस


เบ่งบาน
bèng′-ban
बौर


ช่อดอกไม้
châw-dàwk-mái
गुलदस्ता


กิ่ง
gìng′
शाखा


ต้นอ่อน
dhôn′-àwn
कली


กระบองเพชร
grà′-bawng-pét′
कैक्टस


ต้นโคลเวอร์
dhôn′-kloh-wur̶
तिपतिया घास


ต้นโคน
dhôn′-kon
शंकु


ดอกคอร์น
dàwk-kawn
नीलकूपी


ดอกโครคัส
dàwk-kroh-kát′
क्रॉकस


ดอกแดฟโฟดิล
dàwk-dæ̀f-foh-din′
नरगिस


ดอกเดซี่
dàwk-day-sêe
गुलबहार


ดอกแดนดิไลออน
dàwk-dæn-dì′-lai′-awn
सिंहपर्णी


ดอกไม้
dàwk-mái
फूल


พฤกษา
préuk′-sǎ
पत्ते


ธัญพืช
tan′-yá′-pêut
अनाज


หญ้า
yâ
घास


การเจริญเติบโต
gan-jà′-rer̶n-dhèr̶p-dhoh
विकास


ดอกผักตบชวา
dàwk-pàk′-dhòp′-chá′-wa
ह्यचीन्थ


สนามหญ้า
sà′-nǎm-yâ
लॉन


ดอกลิลลี่
dàwk-lin′-lêe
कुमुदिनी


เมล็ดป่าน
má′-lét′-bhàn
अलसी


เห็ด
hèt′
कुकुरमुत्ता


ต้นมะกอก
dhôn′-má′-gàwk
जैतून का पेड़


ต้นปาล์ม
dhôn′-bham
ताड़ का पेड़


ดอกแพนซี
dàwk-pæn-see
स्रीवत


ต้นพีช
dhôn′-pêet
आड़ू का वृक्ष


พืช
pêut
पौधा


ดอกป๊อปปี้
dàwk-bháwp-bhêe
खसखस


ราก
râk
जड़


ดอกกุหลาบ
dàwk-gòo′-làp
गुलाब


เมล็ดพันธุ์
má′-lét′-pan′
बीज


ดอกสโนว์ดร็อป
daw-gòt′-nôd-ráwp′
सफ़ेद फूल


ดอกทานตะวัน
dàwk-tan-dhà′-wan′
सूरजमुखी


หนาม
nǎm
कांटा


ลำต้น
lam′-dhôn′
तना


ดอกทิวลิป
dàwk-tew′-líp′
ट्यूलिप


ดอกบัว
dàwk-bua
कुमुद


ข้าวสาลี
kâo-sǎ-lee
गेहूँ