Auto - รถ


ที่กรองอากาศ
têek-rawng-a-gàt
il filtro dell'aria


ชำรุดเสียหาย
cham′-róot′-sǐa-hǎi
il guasto


รถบ้าน
rót′-bân
il camper


แบตเตอรี่รถยนต์
bæ̀t-dhur̶-rêe-rót′-yon′
la batteria


ที่นั่งสำหรับเด็ก
têe-nâng′-sǎm′-ràp′-dèk′
il seggiolino per bambini


ความเสียหาย
kwam-sǐa-hǎi
il danno


ดีเซล
dee-sayn
il diesel


ท่อไอเสีย
tâw-ai′-sǐa
il tubo di scappamento


ยางแบน
yang-bæn
la gomma a terra


ปั้มน้ำมัน
bhâm′-nám′-man′
il benzinaio


ไฟหน้า
fai′-nâ
il faro


กระโปรงหน้ารถ
grà′-bhrong-nâ-rót′
il cofano


แม่แรง
mæ̂-ræng
il cricco


ถังน้ำมันสำรอง
tǎng′-nám-man′-sǎm′-rawng
la tanica


ที่เก็บของเก่า
têe-gèp′-kǎwng-gào′
lo sfasciacarrozze


ท้ายรถ
tái-rót′
la coda


ไฟท้าย
fai′-tái
il fanalino di coda


กระจกข้าง
grà′-jòk′-kâng
lo specchietto retrovisore


การขับขี่
gan-kàp′-kèe
la guida


ขอบล้อ
kàwp-láw
il cerchio


หัวเทียน
hǔa-tian
la candela


เครื่องวัดวามเร็ว
krêuang-wát′-wam-ra̲y̲o′
il tachimetro


ใบสั่ง
bai′-sàng′
la multa


ยางรถ
yang-rót′
lo pneumatico


บริการรถลาก
bàw′-rí′-gan-rót′-lâk
il carro attrezzi


รถโบราณ
rót′-boh-ran
l'auto d'epoca


ล้อ
láw
la ruota