వెనక్కి వెళ్ళు
కారు - รถ


ที่กรองอากาศ
têek-rawng-a-gàt
గాలి వడపోత


ชำรุดเสียหาย
cham′-róot′-sǐa-hǎi
విచ్ఛిన్నత


รถบ้าน
rót′-bân
యాత్రా వాహనము


แบตเตอรี่รถยนต์
bæ̀t-dhur̶-rêe-rót′-yon′
కారు బ్యాటరీ


ที่นั่งสำหรับเด็ก
têe-nâng′-sǎm′-ràp′-dèk′
పిల్లల సీటు


ความเสียหาย
kwam-sǐa-hǎi
హాని


ดีเซล
dee-sayn
డీజిల్


ท่อไอเสีย
tâw-ai′-sǐa
ఎగ్సాస్ట్ పైపు


ยางแบน
yang-bæn
ఫ్లాట్ టైర్


ปั้มน้ำมัน
bhâm′-nám′-man′
గ్యాస్ స్టేషన్


ไฟหน้า
fai′-nâ
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము


กระโปรงหน้ารถ
grà′-bhrong-nâ-rót′
టోపీ


แม่แรง
mæ̂-ræng
జాకీ


ถังน้ำมันสำรอง
tǎng′-nám-man′-sǎm′-rawng
జెర్రీ క్యాన్


ที่เก็บของเก่า
têe-gèp′-kǎwng-gào′
జంక్ యార్డు


ท้ายรถ
tái-rót′
వెనుక భాగము


ไฟท้าย
fai′-tái
వెనుక లైటు


กระจกข้าง
grà′-jòk′-kâng
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము


การขับขี่
gan-kàp′-kèe
సవారీ


ขอบล้อ
kàwp-láw
రిమ్ము


หัวเทียน
hǔa-tian
స్పార్క్ ప్లగ్


เครื่องวัดวามเร็ว
krêuang-wát′-wam-ra̲y̲o′
ట్యాకో మీటర్


ใบสั่ง
bai′-sàng′
టికెట్


ยางรถ
yang-rót′
టైరు


บริการรถลาก
bàw′-rí′-gan-rót′-lâk
రహదారి సేవ


รถโบราณ
rót′-boh-ran
పాతకాలపు కారు


ล้อ
láw
చక్రము

వెనక్కి వెళ్ళు