Car - รถ


ที่กรองอากาศ
têek-rawng-a-gàt
air filter


ชำรุดเสียหาย
cham′-róot′-sǐa-hǎi
breakdown


รถบ้าน
rót′-bân
camper


แบตเตอรี่รถยนต์
bæ̀t-dhur̶-rêe-rót′-yon′
car battery


ที่นั่งสำหรับเด็ก
têe-nâng′-sǎm′-ràp′-dèk′
child seat


ความเสียหาย
kwam-sǐa-hǎi
damage


ดีเซล
dee-sayn
diesel


ท่อไอเสีย
tâw-ai′-sǐa
exhaust pipe


ยางแบน
yang-bæn
flat tire


ปั้มน้ำมัน
bhâm′-nám′-man′
gas station


ไฟหน้า
fai′-nâ
headlight


กระโปรงหน้ารถ
grà′-bhrong-nâ-rót′
hood


แม่แรง
mæ̂-ræng
jack


ถังน้ำมันสำรอง
tǎng′-nám-man′-sǎm′-rawng
jerry can


ที่เก็บของเก่า
têe-gèp′-kǎwng-gào′
junkyard


ท้ายรถ
tái-rót′
rear


ไฟท้าย
fai′-tái
rear light


กระจกข้าง
grà′-jòk′-kâng
rear view mirror


การขับขี่
gan-kàp′-kèe
ride


ขอบล้อ
kàwp-láw
rim


หัวเทียน
hǔa-tian
spark plug


เครื่องวัดวามเร็ว
krêuang-wát′-wam-ra̲y̲o′
tachometer


ใบสั่ง
bai′-sàng′
ticket


ยางรถ
yang-rót′
tire


บริการรถลาก
bàw′-rí′-gan-rót′-lâk
towing service


รถโบราณ
rót′-boh-ran
vintage car


ล้อ
láw
wheel