Abstract terms - Pojęcia abstrakcyjne


administracja
administration


reklama
advertising


strzałka
arrow


zakaz
ban


kariera
career


środek
center


wybór
choice


współpraca
collaboration


kolor
color


kontakt
contact


niebezpieczeństwo
danger


wyznanie miłości
declaration of love


zniszczenie
decline


definicja
definition


różnica
difference


trudność
difficulty


kierunek
direction


odkrycie
discovery


bezład
disorder


dal
distance


odległość
distance


różnorodność
diversity


wysiłek
effort


badanie
exploration


upadek
fall


siła
force


zapach
fragrance


wolność
freedom


duch
ghost


pół
half


wysokość
height


pomoc
help


kryjówka
hiding place


ojczyzna
homeland


higiena
hygiene


pomysł
idea


iluzja
illusion


wyobraźnia
imagination


inteligencja
intelligence


zaproszenie
invitation


sprawiedliwość
justice


światło
light


spojrzenie
look


strata
loss


powiększenie
magnification


błąd
mistake


morderstwo
murder


naród
nation


nowość
novelty


opcja
option


cierpliwość
patience


planowanie
planning


problem
problem


ochrona
protection


odbicie
reflection


republika
republic


ryzyko
risk


bezpieczeństwo
safety


tajemnica
secret


płeć
sex


cień
shadow


rozmiar
size


solidarność
solidarity


sukces
success


wsparcie
support


tradycja
tradition


waga
weight