Termini astratti - Pojęcia abstrakcyjne


administracja
l'amministrazione


reklama
la pubblicità


strzałka
la freccia


zakaz
il divieto


kariera
la carriera


środek
il centro


wybór
la scelta


współpraca
la collaborazione


kolor
il colore


kontakt
il contatto


niebezpieczeństwo
il pericolo


wyznanie miłości
la dichiarazione d'amore


zniszczenie
la decadenza


definicja
la definizione


różnica
la differenza


trudność
la difficoltà


kierunek
la direzione


odkrycie
la scoperta


bezład
il disordine


dal
la lontananza


odległość
la distanza


różnorodność
la varietà


wysiłek
lo sforzo


badanie
l'esplorazione


upadek
la caduta


siła
la forza


zapach
la fragranza


wolność
la libertà


duch
il fantasma


pół
il mezzo


wysokość
l'altezza


pomoc
l'aiuto


kryjówka
il rifugio


ojczyzna
la patria


higiena
l'igiene


pomysł
l'idea


iluzja
l'illusione


wyobraźnia
l'immaginazione


inteligencja
l'intelligenza


zaproszenie
l'invito


sprawiedliwość
la giustizia


światło
la luce


spojrzenie
lo sguardo


strata
la perdita


powiększenie
l'ingrandimento


błąd
l'errore


morderstwo
l'omicidio


naród
la nazione


nowość
la novità


opcja
le possibilità


cierpliwość
la pazienza


planowanie
la pianificazione


problem
il problema


ochrona
la protezione


odbicie
il riflesso


republika
la repubblica


ryzyko
il rischio


bezpieczeństwo
la sicurezza


tajemnica
il segreto


płeć
il sesso


cień
l'ombra


rozmiar
la misura


solidarność
la solidarietà


sukces
il successo


wsparcie
l'aiuto


tradycja
la tradizione


waga
il peso