აბსტრაქტული ცნებები - Pojęcia abstrakcyjne


administracja
ადმინისტრირება


reklama
რეკლამა


strzałka
ისარი


zakaz
აკრძალვა


kariera
კარიერა


środek
ცენტრი


wybór
არჩევანი


współpraca
თანამშრომლობა


kolor
ფერი


kontakt
კონტაქტი


niebezpieczeństwo
საშიშროება


wyznanie miłości
სიყვარულის ახსნა


zniszczenie
უარის თქმა


definicja
განმარტება


różnica
განსხვავება


trudność
სირთულე


kierunek
მიმართულება


odkrycie
აღმოჩენა


bezład
უწესრიგობა


dal
სიშორე


odległość
დისტანცია


różnorodność
მრავალფეროვნება


wysiłek
ძალისხმევა


badanie
გამოკვლევა


upadek
დაცემა


siła
ძალა


zapach
სურნელი


wolność
თავისუფლება


duch
მოჩვენება


pół
ნახევარი


wysokość
სიმაღლე


pomoc
დახმარება


kryjówka
სამალავი


ojczyzna
სამშობლო


higiena
ჰიგიენა


pomysł
იდეა


iluzja
ილუზია


wyobraźnia
წარმოსახვა


inteligencja
ინტელექტი


zaproszenie
მოწვევა


sprawiedliwość
სამართალი


światło
სინათლე


spojrzenie
გამოხედვა


strata
დანაკარგი


powiększenie
გადიდება


błąd
შეცდომა


morderstwo
მკვლელობა


naród
ერი


nowość
სიახლე


opcja
არჩევანი


cierpliwość
მოთმინება


planowanie
დაგეგმვა


problem
პრობლემა


ochrona
დაცვა


odbicie
ანარეკლი


republika
რესპუბლიკა


ryzyko
რისკი


bezpieczeństwo
უსაფრთხოება


tajemnica
საიდუმლო


płeć
სქესი


cień
ჩრდილი


rozmiar
ზომა


solidarność
სოლიდარობა


sukces
წარმატება


wsparcie
მხარდაჭერა


tradycja
ტრადიცია


waga
წონა