Onderrig - Bildung


die Archäologie
argeologie


das Atom, e
atoom


die Tafel, n
swartbord


die Berechnung, en
berekening


der Taschenrechner, -
sakrekenaar


die Urkunde, n
sertifikaat


die Kreide
kryt


die Klasse, n
klas


der Zirkel, -
kompas


der Kompass, "e
kompas


das Land, "er
land


der Kurs, e
kursus


das Diplom, e
diploma


die Himmelsrichtung, en
rigting


die Bildung
opvoeding


der Filter, -
filter


die Formel, n
formule


die Geographie
geografie


die Grammatik, en
grammatika


das Wissen
kennis


die Sprache, n
taal


der Unterricht
les


die Bibliothek, en
biblioteek


die Literatur, en
literatuur


die Mathematik
wiskunde


das Mikroskop, e
mikroskoop


die Zahl, en
getal


die Nummer, n
nommer


der Druck
druk


das Prisma, Prismen
prisma


der Professor, en
professor


die Pyramide, n
piramide


die Radioaktivität
radioaktiwiteit


die Waage, n
skaal


der Weltraum
ruimte


die Statistik, en
statistieke


das Studium, Studien
studies


die Silbe, n
lettergreep


die Tabelle, n
tabel


die Übersetzung, en
vertaling


das Dreieck, e
driehoek


der Umlaut, e
deelteken


die Universität, en
universiteit


die Weltkarte, n
wêreldkaart