Pendidikan - Bildung


die Archäologie
arkeologi


das Atom, e
atom


die Tafel, n
papan


die Berechnung, en
perhitungan


der Taschenrechner, -
kalkulator


die Urkunde, n
sertifikat


die Kreide
kapur


die Klasse, n
kelas


der Zirkel, -
jangka


der Kompass, "e
kompas


das Land, "er
negara


der Kurs, e
kursus


das Diplom, e
ijazah


die Himmelsrichtung, en
arah


die Bildung
pendidikan


der Filter, -
penyaring


die Formel, n
rumus


die Geographie
geografi


die Grammatik, en
tata bahasa


das Wissen
pengetahuan


die Sprache, n
bahasa


der Unterricht
pelajaran


die Bibliothek, en
perpustakaan


die Literatur, en
literatur


die Mathematik
matematika


das Mikroskop, e
mikroskop


die Zahl, en
nomor


die Nummer, n
angka


der Druck
tekanan


das Prisma, Prismen
prisma


der Professor, en
profesor


die Pyramide, n
piramida


die Radioaktivität
radioaktivitas


die Waage, n
timbangan


der Weltraum
ruang angkasa


die Statistik, en
statistik


das Studium, Studien
pelajaran


die Silbe, n
suku kata


die Tabelle, n
tabel


die Übersetzung, en
terjemahan


das Dreieck, e
segitiga


der Umlaut, e
umlaut


die Universität, en
universitas


die Weltkarte, n
peta dunia