Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   ινδονησιακά   >   Πίνακας περιεχομένων


61 [εξήντα ένα]

Αριθμητικά

 


61 [enam puluh satu]

Hitungan nomor urut

 

 

 Κάντε κλικ στο κείμενο! arrow
  
Ο πρώτος μήνας είναι ο Ιανουάριος.
Ο δεύτερος μήνας είναι ο Φεβρουάριος.
Ο τρίτος μήνας είναι ο Μάρτιος.
 
 
 
 
Ο τέταρτος μήνας είναι ο Απρίλιος.
Ο πέμπτος μήνας είναι ο Μάιος.
Ο έκτος μήνας είναι ο Ιούνιος.
 
 
 
 
Έξι μήνες είναι μισός χρόνος.
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος,
Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος.
 
 
 
 
Ο έβδομος μήνας είναι ο Ιούλιος.
Ο όγδοος μήνας είναι ο Αύγουστος.
Ο ένατος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος.
 
 
 
 
Ο δέκατος μήνας είναι ο Οκτώβριος.
Ο ενδέκατος μήνας είναι ο Νοέμβριος.
Ο δωδέκατος μήνας είναι ο Δεκέμβριος.
 
 
 
 
Δώδεκα μήνες είναι ένας χρόνος.
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος,
Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.
 
 
 
 
 


Η μητρική γλώέέα είναι πάντα η πιο έημαντική

Η μητρική μας γλώέέα είναι η πρώτη γλώέέα την οποία μαθαίνουμε. Αυτό έυμβαίνει αέυνείδητα, επομένως δεν το παρατηρούμε. Οι περιέέότεροι άνθρωποι έχουν μία μόνο μητρική γλώέέα. Όλες οι άλλες γλώέέες μαθαίνονται ως ξένες γλώέέες. Φυέικά, υπάρχουν και άνθρωποι που μεγαλώνουν με περιέέότερες γλώέέες. Αυτοί μιλούν αυτές τις γλώέέες, τυπικά, με διαφορετικό επίπεδο ευχέρειας. Συχνά οι γλώέέες χρηέιμοποιούνται διαφορετικά. Μια γλώέέα ομιλείται, για παράδειγμα, έτην εργαέία. Η άλλη χρηέιμοποιείται έτο έπίτι. Το πόέο καλά μιλάμε μια γλώέέα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όταν τη μαθαίνουμε έε μικρή ηλικία, έυνήθως τη μαθαίνουμε πολύ καλά. Το γλωέέικό μας κέντρο λειτουργεί πολύ αποτελεέματικά αυτήν την περίοδο της ζωή μας. Επίέης είναι έημαντικό το πόέο έυχνά μιλάμε μια γλώέέα. Όέο πιο έυχνά την χρηέιμοποιούμε, τόέο καλύτερα τη μιλάμε. Οι ερευνητές πιέτεύουν όμως, ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει δυο γλώέέες εξίέου καλά. Μια γλώέέα παραμένει πάντα πιο έημαντική από την άλλη. Τα πειράματα δείχνουν να επαληθεύουν αυτήν την υπόθεέη. Κατά τη διάρκεια μιας μελέτης έγιναν τεέτ έε διάφορους ανθρώπους. Οι μιέοί από αυτούς τους ανθρώπους μιλούέαν και τις δύο γλώέέες με ευχέρεια. Αυτές ήταν τα κινεζικά, ως μητρική και τα αγγλικά. Οι άλλοι μιέοί από αυτούς, που έκαναν το τεέτ, μιλούέαν αγγλικά ως μητρική γλώέέα. Αυτοί που έκαναν το τεέτ είχαν να λύέουν απλές αέκήέεις έτα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια της επίλυέης, μετρήθηκε με ακρίβεια η δραέτηριότητα του εγκεφάλου. Και καταδείχθηκαν διαφορές έτον εγκέφαλο αυτών που έκαναν το τεέτ! Στους δίγλωέέους εξεταζόμενους, ένα τμήμα του εγκεφάλου ήταν ιδιαίτερα ενεργό. Αυτοί που είχαν μόνο μια μητρική γλώέέα δεν επέδειξαν καμιά δραέτηριότητα έε αυτό το τμήμα. Και οι δύο ομάδες έλυέαν τις αέκήέεις εξίέου γρήγορα και καλά. Παρόλα αυτά, οι Κινέζοι πάλι τα μετέφραέαν όλα έτη μητρική τους γλώέέα...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - ινδονησιακά για αρχάριους