Religião - Tôn Giáo


lễ Phục sinh
a páscoa


quả trứng Phục sinh
o ovo de páscoa


thiên thần
o anjo


chuông
o sino


kinh thánh
a bíblia


giám mục
o bispo


phước lành
a bênção


Phật giáo
o budismo


Cơ-đốc giáo
o cristianismo


món quà Giáng sinh
o presente de natal


cây Giáng sinh
a árvore de natal


nhà thờ
a igreja


quan tài
o caixão


tạo vật
a criação


cây thánh giá
o crucifixo


ma quỷ
o diabo


chúa trời
o deus


Ấn Độ giáo
o hinduísmo


Hồi giáo
o islão


đạo Do thái
o judaísmo


thiền
a meditação


xác ướp
a múmia


người theo đạo Hồi
o muçulmano


Đức Giáo hoàng
o papa


kinh cầu nguyện
a oração


linh mục
o sacerdote


tôn giáo
a religião


cầu nguyện
o serviço religioso


giáo đường Do Thái
a sinagoga


đền thờ
o templo


ngôi mộ
o túmulo