дин - Tôn Giáo


lễ Phục sinh
пасх, IутIыжь


quả trứng Phục sinh
пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ


thiên thần
мэлэIич


chuông
тхьагъушъ, одыджынышху


kinh thánh
библие


giám mục
епископ


phước lành
имурад къыдэхъунэу епIолIэн


Phật giáo
буддизм


Cơ-đốc giáo
христианств


món quà Giáng sinh
рождественскэ тын


cây Giáng sinh
рождественскэ ёлк


nhà thờ
чылыс


quan tài
пхъэмбай


tạo vật
гъэпсыныр, шIыныр


cây thánh giá
хэIумэн


ma quỷ
джынапцIэ


chúa trời
тхьэ


Ấn Độ giáo
индуизм (дин)


Hồi giáo
ислъам (дин)


đạo Do thái
иудаизм (дин)


thiền
медитацие


xác ướp
мумие ,хьадэгъугъ


người theo đạo Hồi
бысылъымэн


Đức Giáo hoàng
пап (римскэ)


kinh cầu nguyện
дыухьэ, тхьалъэIу


linh mục
дин пащ


tôn giáo
дин


cầu nguyện
тхьэм фэлэжьэныр


giáo đường Do Thái
синагог


đền thờ
чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху


ngôi mộ
къэ, бэны