Religione - Tôn Giáo


lễ Phục sinh
la Pasqua


quả trứng Phục sinh
l'uovo di Pasqua


thiên thần
l'angelo


chuông
la campana


kinh thánh
la bibbia


giám mục
il vescovo


phước lành
la benedizione


Phật giáo
il Buddismo


Cơ-đốc giáo
il Cristianesimo


món quà Giáng sinh
il regalo di Natale


cây Giáng sinh
l'albero di Natale


nhà thờ
la chiesa


quan tài
la bara


tạo vật
la creazione


cây thánh giá
il crocifisso


ma quỷ
il diavolo


chúa trời
il dio


Ấn Độ giáo
l'Induismo


Hồi giáo
l'Islam


đạo Do thái
l'Ebraismo


thiền
la meditazione


xác ướp
la mummia


người theo đạo Hồi
il musulmano


Đức Giáo hoàng
il papa


kinh cầu nguyện
la preghiera


linh mục
il sacerdote


tôn giáo
la religione


cầu nguyện
il servizio religioso


giáo đường Do Thái
la sinagoga


đền thờ
il tempio


ngôi mộ
la tomba