Traffico - การจราจร


อุบัติเหตุ
òo′-bàt′-dhì′-hàyt
l'incidente


ที่กั้น
têe-gân′
la barriera


จักรยาน
jàk′-grà′-yan
la bicicletta


เรือ
reua
la barca


รถประจำทาง
rót′-bhrà′-jam′-tang
il bus


กระเช้าไฟฟ้า
grà′-cháo′-fai′-fá
la funivia


รถ
rót′
l'automobile


รถบ้าน
rót′-bân
il camper


รถม้า
rót′-má
la carrozza


ความแออัด
kwam-æ-àt′
il sovraffollamento


ถนนในชนบท
tǒn′-ná′-nai′-chon′-bòt′
la strada di campagna


เรือสำราญ
reua-sǎm′-ran
la nave da crociera


ทางโค้ง
tang-kóng
la curva


ทางตัน
tang-dhan′
il vicolo cieco


ขาออก
kǎ-àwk
la partenza


เบรกฉุกเฉิน
bà′-ràyk-chòok′-chěr̶n
il freno di emergenza


ทางเข้า
tang-kâo′
l'ingresso


บันไดเลื่อน
ban′-dai′-lêuan
la scala mobile


น้ำหนักส่วนเกิน
nám-nàk′-sùan-ger̶n
il bagaglio in eccesso


ทางออก
tang-àwk
l'uscita


เรือข้ามฟาก
reua-kâm-fâk
il traghetto


รถดับเพลิง
rót′-dàp′-pler̶ng
il camion dei pompieri


เที่ยวบิน
têeo-bin′
il volo


โบกี้
boh-gêe
il vagone merci


ก๊าซ / น้ำมัน
gás-nám-man′
la benzina


เบรกมือ
bà′-ràyk-meu
il freno a mano


เฮลิคอปเตอร์
hay-lí′-kâwp-dhur̶
l'elicottero


ทางหลวง
tang-lǔang
l'autostrada


เรือนแพ
reuan-pæ
la casa galleggiante


จักรยานผู้หญิง '
jàk′-rá′-yan-pôo-yǐng′
la bicicletta da donna


โค้งซ้าย
kóng-sái
la svolta a sinistra


ถนนข้ามทางรถไฟ
tǒn′-ná′-kâm-tang-rót′-fai′
il passaggio a livello


หัวรถจักร
hǔa-rót′-jàk′
la locomotiva


แผนที่
pæ̌n-têe
la mappa


รถไฟใต้ดิน
rót′-fai′-dhâi′-din′
la metropolitana


รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
rót′-jàk′-rá′-yan-yon′-kà′-nât-lék′
il ciclomotore


เรือยนต์
reua-yon′
il motoscafo


รถจักรยานยนต์
rót′-jàk′-grà′-yan-yon′
il motociclo


หมวกนิรภัย
mùak-nin′-pai′
il casco da moto


ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
pôo-kàp′-kèen-tà′-jàk′-rá′-yan-yon′
la motociclista


จักรยานเสือภูเขา
jàk′-rá′-yan-sěua-poo-kǎo′
la mountain bike


ช่องเขา
châwng-kǎo′
il valico montano


ห้ามแซง
hâm-sæng
il divieto di sorpasso


เขตปลอดบุหรี่
kàyt-bhlàwt-bòo′-rèe
i non fumatori


เดินรถทางเดียว
der̶n-rót′-tang-deeo
la strada a senso unico


มิเตอร์ที่จอดรถ
mí′-dhur̶-têet-òt′-rót′
il parchimetro


ผู้โดยสาร
pôo-doy-sǎn
il passeggero


เครื่องบินโดยสาร
krêuang-bin′-doy-sǎn
l'aereo di linea


คนเดินเท้า
kon′-der̶n-táo
il pedone


เครื่องบิน
krêuang-bin′
l'aereo


หลุมบนพื้นถนน
lǒom′-bon′-péun-tà′-non′
la buca


เครื่องบินใบพัด
krêuang-bin′-bai′-pát′
l'aereo ad eliche


รางรถไฟ
rang-rót′-fai′
la rotaia


สะพานรถไฟ
sà′-pan-rót′-fai′
il ponte della ferrovia


ทางลาด
tang-lât
la rampa


ด้านขวาของทาง
dân-kwǎ-kǎwng-tang
la precedenza


ถนน
tà′-nǒn′
la strada


วงเวียน
wong′-wian
la rotonda


แถวที่นั่ง
tæ̌o-têe-nâng′
la fila di sedili


สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
il monopattino


สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
lo scooter


ป้ายบอกทาง
bhâi-bàwk-tang
il cartello


เลื่อน
lêuan
la slitta


รถสำหรับวิ่งบนหิมะ
rót′-sǎm′-ràp′-wîng′-bon′-hì′-má′
la motoslitta


ความเร็ว
kwam-ra̲y̲o′
la velocità


จำกัด ความเร็ว
jam′-gàt′-kwam-ra̲y̲o′
il limite di velocità


สถานีรถไฟ
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′
la stazione


เรือกลไฟ
reua-gon′-fai′
il battello a vapore


ป้ายรถประจำทาง
bhâi-rót′-bhrà′-jam′-tang
la fermata


ป้ายถนน
bhâ-yót′-non′
il cartello stradale


รถเข็นเด็ก
rót′-kěn′-dèk′
il passeggino


สถานีรถไฟใต้ดิน
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′-dhâi′-din′
la stazione della metropolitana


รถแท็กซี่
rót′-tǽk′-sêe
il taxi


ตั๋ว
dhǔa
il biglietto


ตารางเวลารถโดยสาร
dha-rang-way-la-rót′-doy-sǎn
gli orari


ชานชาลา
chan-cha-la
la traccia


ประแจรถไฟ
phrà′-jæ-rót′-fai′
lo scambio ferroviario


รถแทรกเตอร์
rót′-træ̂k-dhur̶
il trattore


การจราจร
gan-jà′-ra-jawn
il traffico


การจราจรติดขัด
gan-jà′-ra-jawn-dhìt′-kàt′
l'ingorgo


สัญญาณไฟจราจร
sǎn′-yan-fai′-jà′-ra-jawn
il semaforo


ป้ายจราจร
bhâi-jà′-ra-jawn
il cartello stradale


รถไฟ
rót′-fai′
il treno


การนั่งรถไฟ
gan-nâng′-rót′-fai′
il viaggio in treno


รถราง
rót′-rang
il tram


การขนส่ง
gan-kǒn′-sòng′
il trasporto


รถสามล้อ
rót′-sǎm-láw
il triciclo


รถบรรทุก
rót′-ban′-tóok′
il camion


การเดินรถบนถนนด้านเดียว
gan-der̶n-rót′-bon′-tǒn′-ná′-dân-deeo
il doppio senso di marcia


อุโมงค์ใต้ถนน
òo′-mong-dhâi′-tà′-non′
il sottopassaggio


พวงมาลัย
puang-ma-lai′
il timone


เรือเหาะ
reua-hàw′
il dirigibile