Traffic - การจราจร


อุบัติเหตุ
òo′-bàt′-dhì′-hàyt
accident


ที่กั้น
têe-gân′
barrier


จักรยาน
jàk′-grà′-yan
bicycle


เรือ
reua
boat


รถประจำทาง
rót′-bhrà′-jam′-tang
bus


กระเช้าไฟฟ้า
grà′-cháo′-fai′-fá
cable car


รถ
rót′
car


รถบ้าน
rót′-bân
caravan


รถม้า
rót′-má
coach


ความแออัด
kwam-æ-àt′
congestion


ถนนในชนบท
tǒn′-ná′-nai′-chon′-bòt′
country road


เรือสำราญ
reua-sǎm′-ran
cruise ship


ทางโค้ง
tang-kóng
curve


ทางตัน
tang-dhan′
dead end


ขาออก
kǎ-àwk
departure


เบรกฉุกเฉิน
bà′-ràyk-chòok′-chěr̶n
emergency brake


ทางเข้า
tang-kâo′
entrance


บันไดเลื่อน
ban′-dai′-lêuan
escalator


น้ำหนักส่วนเกิน
nám-nàk′-sùan-ger̶n
excess baggage


ทางออก
tang-àwk
exit


เรือข้ามฟาก
reua-kâm-fâk
ferry


รถดับเพลิง
rót′-dàp′-pler̶ng
fire truck


เที่ยวบิน
têeo-bin′
flight


โบกี้
boh-gêe
freight car


ก๊าซ / น้ำมัน
gás-nám-man′
gas / petrol


เบรกมือ
bà′-ràyk-meu
handbrake


เฮลิคอปเตอร์
hay-lí′-kâwp-dhur̶
helicopter


ทางหลวง
tang-lǔang
highway


เรือนแพ
reuan-pæ
houseboat


จักรยานผู้หญิง '
jàk′-rá′-yan-pôo-yǐng′
ladies' bicycle


โค้งซ้าย
kóng-sái
left turn


ถนนข้ามทางรถไฟ
tǒn′-ná′-kâm-tang-rót′-fai′
level crossing


หัวรถจักร
hǔa-rót′-jàk′
locomotive


แผนที่
pæ̌n-têe
map


รถไฟใต้ดิน
rót′-fai′-dhâi′-din′
metro


รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
rót′-jàk′-rá′-yan-yon′-kà′-nât-lék′
moped


เรือยนต์
reua-yon′
motorboat


รถจักรยานยนต์
rót′-jàk′-grà′-yan-yon′
motorcycle


หมวกนิรภัย
mùak-nin′-pai′
motorcycle helmet


ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
pôo-kàp′-kèen-tà′-jàk′-rá′-yan-yon′
motorcyclist


จักรยานเสือภูเขา
jàk′-rá′-yan-sěua-poo-kǎo′
mountain bike


ช่องเขา
châwng-kǎo′
mountain pass


ห้ามแซง
hâm-sæng
no-passing zone


เขตปลอดบุหรี่
kàyt-bhlàwt-bòo′-rèe
non-smoking


เดินรถทางเดียว
der̶n-rót′-tang-deeo
one-way street


มิเตอร์ที่จอดรถ
mí′-dhur̶-têet-òt′-rót′
parking meter


ผู้โดยสาร
pôo-doy-sǎn
passenger


เครื่องบินโดยสาร
krêuang-bin′-doy-sǎn
passenger jet


คนเดินเท้า
kon′-der̶n-táo
pedestrian


เครื่องบิน
krêuang-bin′
plane


หลุมบนพื้นถนน
lǒom′-bon′-péun-tà′-non′
pothole


เครื่องบินใบพัด
krêuang-bin′-bai′-pát′
propeller aircraft


รางรถไฟ
rang-rót′-fai′
rail


สะพานรถไฟ
sà′-pan-rót′-fai′
railway bridge


ทางลาด
tang-lât
ramp


ด้านขวาของทาง
dân-kwǎ-kǎwng-tang
right of way


ถนน
tà′-nǒn′
road


วงเวียน
wong′-wian
roundabout


แถวที่นั่ง
tæ̌o-têe-nâng′
row of seats


สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
scooter


สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
scooter


ป้ายบอกทาง
bhâi-bàwk-tang
signpost


เลื่อน
lêuan
sled


รถสำหรับวิ่งบนหิมะ
rót′-sǎm′-ràp′-wîng′-bon′-hì′-má′
snowmobile


ความเร็ว
kwam-ra̲y̲o′
speed


จำกัด ความเร็ว
jam′-gàt′-kwam-ra̲y̲o′
speed limit


สถานีรถไฟ
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′
station


เรือกลไฟ
reua-gon′-fai′
steamer


ป้ายรถประจำทาง
bhâi-rót′-bhrà′-jam′-tang
stop


ป้ายถนน
bhâ-yót′-non′
street sign


รถเข็นเด็ก
rót′-kěn′-dèk′
stroller


สถานีรถไฟใต้ดิน
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′-dhâi′-din′
subway station


รถแท็กซี่
rót′-tǽk′-sêe
taxi


ตั๋ว
dhǔa
ticket


ตารางเวลารถโดยสาร
dha-rang-way-la-rót′-doy-sǎn
timetable


ชานชาลา
chan-cha-la
track


ประแจรถไฟ
phrà′-jæ-rót′-fai′
track switch


รถแทรกเตอร์
rót′-træ̂k-dhur̶
tractor


การจราจร
gan-jà′-ra-jawn
traffic


การจราจรติดขัด
gan-jà′-ra-jawn-dhìt′-kàt′
traffic jam


สัญญาณไฟจราจร
sǎn′-yan-fai′-jà′-ra-jawn
traffic light


ป้ายจราจร
bhâi-jà′-ra-jawn
traffic sign


รถไฟ
rót′-fai′
train


การนั่งรถไฟ
gan-nâng′-rót′-fai′
train ride


รถราง
rót′-rang
tram


การขนส่ง
gan-kǒn′-sòng′
transport


รถสามล้อ
rót′-sǎm-láw
tricycle


รถบรรทุก
rót′-ban′-tóok′
truck


การเดินรถบนถนนด้านเดียว
gan-der̶n-rót′-bon′-tǒn′-ná′-dân-deeo
two-way traffic


อุโมงค์ใต้ถนน
òo′-mong-dhâi′-tà′-non′
underpass


พวงมาลัย
puang-ma-lai′
wheel


เรือเหาะ
reua-hàw′
zeppelin