բնություն - Nature


arc
կամար


barn / stable
գոմ


bay
ծովածոց


beach
ծովափ


bubble
միզապարկ


cave
քարանձավ


farm
գյուղտնտեսություն


fire
կրակ


footprint
հետք


globe
գլոբուս


harvest
բերքահավաք


hay bales
խոտի դեզ


lake
լիճ


leaf
տերև


mountain
սար


ocean
օվկիանոս


panorama
համայնապատկեր


rock
ժայռ


spring
աղբյուր


swamp
ճահիճ


tree
ծառ


tree trunk
կոճղ


valley
հովիտ


view
տեսարան


water jet
ջրի շիթ


waterfall
ջրվեժ


wave
ալիք