คำศัพท์

ธรรมชาติ» Nature

games images

arc
ส่วนโค้ง

games images

barn / stable
โรงนา

games images

bay
อ่าว

games images

beach
ชายหาด

games images

bubble
ฟอง

games images

cave
ถ้ำ

games images

farm
ฟาร์ม

games images

fire
ไฟ

games images

footprint
ร่องรอย

games images

globe
โลก

games images

harvest
การเก็บเกี่ยว

games images

hay bales
ก้อนหญ้าแห้ง

games images

lake
ทะเลสาบ

games images

leaf
ใบไม้

games images

mountain
ภูเขา

games images

ocean
มหาสมุทร

games images

panorama
พาโนรามา

games images

rock
ก้อนหิน

games images

spring
แอ่งน้ำ

games images

swamp
ป่าพรุ

games images

tree
ต้นไม้

games images

tree trunk
ขอนไม้

games images

valley
หุบเขา

games images

view
วิว

games images

water jet
พวยน้ำ

games images

waterfall
น้ำตก

games images

wave
คลื่น