զգացմունքներ - Feelings


affection
համակրանք


anger
զայրույթ


boredom
ձանձրույթ


confidence
վստահություն


creativity
ստեղծագործական


crisis
ճգնաժամ


curiosity
հետաքրքրասիրություն


defeat
պարտվածություն


depression
ընկճվածություն


despair
հուսահատություն


disappointment
հիասթափություն


distrust
անվստահություն


doubt
կասկածանք


dream
երազ


fatigue
հոգնածություն


fear
վախ


fight
վեճ


friendship
ընկերություն


fun
զվարճանք


grief
սուգ


grimace
ծամածռություն


happiness
երջանկություն


hope
հույս


hunger
սով


interest
հետաքրքրություն


joy
ուրախություն


kiss
համբույր


loneliness
միայնակություն


love
սեր


melancholy
մելամաղձություն


mood
տրամադրություն


optimism
լավատեսություն


panic
խուճապ


perplexity
անօգնականություն


rage
մոլեգնություն


rejection
մերժում


relationship
հարաբերություն


request
կոչ


scream
կանչ


security
ապահով


shock
վախ


smile
ժպիտ


tenderness
քնքշություն


thought
միտք


thoughtfulness
մտահոգվածություն