Big animals - สัตว์ใหญ่


จระเข้
jaw-rá′-kây
alligator


ละมั่ง
lá′-mâng′
antlers


ลิงบาบูน
ling′-ba-boon
baboon


หมี
měe
bear


ควาย
kwai
buffalo


อูฐ
òot
camel


เสือชีต้า
sěua-chee-dhâ
cheetah


วัว
wua
cow


จระเข้
jaw-rá′-kây
crocodile


ไดโนเสาร์
dai′-noh-sǎo′
dinosaur


ลา
la
donkey


มังกร
mang′-gawn
dragon


ช้าง
cháng
elephant


ยีราฟ
yee-ráp
giraffe


กอริลลา
gaw-rin′-la
gorilla


ฮิปโป
híp′-bhoh
hippo


ม้า
má
horse


จิงโจ้
jing′-jôh
kangaroo


เสือดาว
sěua-dao
leopard


สิงโต
sǐng′-dhoh
lion


ลามา
la-ma
llama


ลิงซ์
ling′
lynx


สัตว์ประหลาด
sàt′-bhrà′-làt
monster


กวางมูซ
gwang-môos
moose


นกกระจอกเทศ
nók′-grà′-jàwk-tâyt
ostrich


หมีแพนด้า
měe-pæn-dâ
panda


หมู
mǒo
pig


หมีขั้วโลก
měe-kûa-lôk
polar bear


สิงโตภูเขา
sǐng′-dhoh-poo-kǎo′
puma


แรด
ræ̂t
rhino


กวางตัวผู้
gwang-dhua-pôo
stag


เสือ
sěua
tiger


สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
walrus


ม้าป่า
má-bhà
wild horse


ม้าลาย
má-lai
zebra