Arts - ศิลปะ


เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
applause


ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
art


การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
bow


แปรง
bhræng
brush


สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
coloring book


นักเต้น
nák′-dhên′
dancer


การวาดภาพ
gan-wât-pâp
drawing


แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
gallery


หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
glass window


กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
graffiti


หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
handicraft


งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
mosaic


จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
mural


พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
museum


การแสดง
gan-sà′-dæng
performance


ภาพ
pâp
picture


บทกวี
bòt′-gà′-wee
poem


ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
sculpture


เพลง
playng
song


อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
statue


สีน้ำ
sěe-nám
water color