Health - สุขภาพ


รถพยาบาล
rót′-pá′-ya-ban
ambulance


ผ้าพันแผล
pâ-pan′-plæ̌
bandage


การเกิด
gan-gèr̶t
birth


ความดันโลหิต
kwam-dan′-loh-hìt′
blood pressure


การดูแลร่างกาย
gan-doo-læ-râng-gai
body care


การคัดจมูก
gan-kát′-jà′-môok
cold


ครีม
kreem
cream


ไม้เท้าพยุง
mái′-táo-pá′-yoong′
crutch


การตรวจโรค
gan-dhrùat-rôk
examination


การหมดแรง
gan-mòt′-ræng
exhaustion


การพอกหน้า
gan-pâwk-nâ
face mask


กล่องปฐมพยาบาล
glàwng-bhòt′-móp′-ya-ban
first-aid box


การรักษา
gan-rák′-sǎ
healing


สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp
health


เครื่องช่วยฟัง
krêuang-chûay′-fang′
hearing aid


โรงพยาบาล
rong-pá′-ya-ban
hospital


การฉีดยา
gan-chèet-ya
injection


การบาดเจ็บ
gan-bàt-jèp′
injury


การแต่งหน้า
gan-dhæ̀ng′-nâ
makeup


การนวด
gan-nûat
massage


เภสัช
pay-sàt′
medicine


ยา
ya
medicine


ครก
krók′
mortar


หน้ากากอนามัย
nâ-gàk-à′-na-mai′
mouth guard


กรรไกรตัดเล็บ
gan′-grai′-dhàt′-lép′
nail clipper


โรคอ้วน
rôk-ûan
obesity


ผ่าตัด
pà-dhàt′
operation


ความเจ็บปวด
kwam-jèp′-bhùat
pain


น้ำหอม
nám′-hǎwm
perfume


ยาเม็ด
ya-mét′
pill


การตั้งครรภ์
gan-dhâng′-kan′
pregnancy


มีดโกน
mêet-gon
razor


การโกน
gan-gon
shave


แปรงโกนหนวด
bhræng-gon-nùat
shaving brush


การนอนหลับ
gan-nawn-làp′
sleep


คนสูบบุหรี่
kon′-sòop-bòo′-rèe
smoker


ห้ามสูบบุหรี่
hâm-sòop-bòo′-rèe
smoking ban


ครีมกันแดด
kreem-gan′-dæ̀t
sunscreen


ที่แคะหู
têe-kǽ′-hǒo
swab


แปรงสีฟัน
bhræng-sěe-fan′
toothbrush


ยาสีฟัน
ya-sěe-fan′
toothpaste


ไม้จิ้มฟัน
mái-jîm′-fan′
toothpick


ผู้ประสบภัย
pôo-bhrà′-sòp′-pai′
victim


ที่ชั่งน้ำหนัก
têe-châng′-nám-nàk′
weighing scale


รถเข็น
rót′-kěn′
wheelchair