Packaging - บรรจุภัณฑ์


อลูมิเนียมฟอยล์
à′-loo-mí′-niam-fawy
aluminum foil


ถังไม้โอ๊ก
tǎng′-mái′-ók
barrel


ตะกร้า
dhà′-grâ
basket


ขวด
kùat
bottle


กล่อง
glàwng
box


กล่องช็อคโกแลต
glàwng-cháwk′-goh-læ̂t
box of chocolates


กระดาษแข็ง
grà′-dàt-kæ̌ng′
cardboard


ปริมาณความจุ
bhrì′-man-kwam-jòo′
content


ลัง
lang′
crate


ซองจดหมาย
sawng-jòt′-mǎi
envelope


ปม
bhom′
knot


กล่องโลหะ
glàwng-loh-hà′
metal box


ถังน้ำมัน
tǎng′-nám′-man′
oil drum


บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
packaging


กระดาษ
grà′-dàt
paper


ถุงกระดาษ
tǒong′-grà′-dàt
paper bag


พลาสติก
plât-dhìk′
plastic


กระป๋อง
grà′-bhǎwng
tin / can


กระเป๋าถือ
grà′-bhǎo′-těu
tote bag


ถังไวน์
tǎng′-wai′
wine barrel


ขวดไวน์
kùat-wai′
wine bottle


กล่องไม้
glàwng-mái′
wooden box