Animals - สัตว์


สุนัขเยอรมันเช็ปเปิร์ด
sòo′-nák′-yur̶n-man′-chép′-bhèr̶t
German shepherd


สัตว์
sàt′
animal


จะงอยปาก
jà′-ngawy-bhàk
beak


ตัวบีเวอร์
dhua-bee-wur̶
beaver


กัด
gàt′
bite


หมูป่า
mǒo-bhà
boar


กรง
grong′
cage


ลูกวัว
lôok-wua
calf


แมว
mæo
cat


ลูกไก่
lôok-gài′
chick


ไก่
gài′
chicken


กวาง
gwang
deer


สุนัข
sòo′-nák′
dog


โลมา
loh-ma
dolphin


เป็ด
bhèt′
duck


นกอินทรี
nók′-in′-see
eagle


ขนนก
kǒn′-nók′
feather


นกกระเรียน
nók′-grà′-rian
flamingo


ลูกม้า
lôok-má
foal


อาหารสัตว์
a-hǎn-sàt′
food


สุนัขจิ้งจอก
sòo′-nák′-jîng′-jàwk
fox


แพะ
pǽ′
goat


ห่าน
hàn
goose


กระต่าย
grà′-dhài
hare


แม่ไก่
mæ̂-gài′
hen


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
heron


เขาสัตว์
kǎo′-sàt′
horn


เกือกม้า
gèuak-má
horseshoe


ลูกแกะ
lôok-gæ̀′
lamb


เชือกจูงสุนัข
chêuak-joong-sòo′-nák′
leash


กุ้งก้ามกราม
gôong′-gâm-gram
lobster


การรักสัตว์
gan-rák′-sàt′
love of animals


ลิง
ling′
monkey


ตระกร้อครอบปาก
dhrà′-grâwk-râwp-bhàk
muzzle


รัง
rang′
nest


นกฮูก
nók′-hôok
owl


นกแก้ว
nók′-gæ̂o
parrot


นกยูง
nók′-yoong
peacock


นกกระทุง
nók′-grà′-toong′
pelican


นกเพนกวิน
nók′-payn-gwin′
penguin


สัตว์เลี้ยง
sàt′-líang
pet


นกพิราบ
nók′-pí′-râp
pigeon


กระต่าย
grà′-dhài
rabbit


ไก่โต้ง
gài′-dhông
rooster


สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
sea lion


นกนางนวล
nók′-nang-nuan
seagull


แมวน้ำ
mæo-nám
seal


แกะ
gæ̀′
sheep


งู
ngoo
snake


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
stork


หงส์
hǒng′
swan


ปลาเทราท์
bhla-tay-ra
trout


ไก่งวง
gài′-nguang
turkey


เต่า
dhào′
turtle


อีแร้ง
ee-rǽng
vulture


หมาป่า
mǎ-bhà
wolf