Abstraktní pojmy - Abstract terms


administration
administrativa


advertising
reklama


arrow
šipka


ban
zákaz


career
kariéra


center
střed


choice
volba


collaboration
spolupráce


color
barva


contact
kontakt


danger
nebezpečí


declaration of love
vyznání lásky


decline
úpadek


definition
definice


difference
rozdíl


difficulty
obtíž


direction
směr


discovery
objev


disorder
nepořádek


distance
vzdálenost


distance
vzdálenost


diversity
rozmanitost


effort
snaha


exploration
průzkum


fall
pád


force
síla


fragrance
vůně


freedom
svoboda


ghost
duch


half
polovina


height
výška


help
pomoc


hiding place
skrýš


homeland
vlast


hygiene
hygiena


idea
nápad / myšlenka


illusion
iluze


imagination
představivost


intelligence
inteligence


invitation
pozvánka


justice
spravedlnost


light
světlo


look
pohled


loss
ztráta


magnification
zvětšení


mistake
chyba


murder
vražda


nation
národ


novelty
novinka


option
možnost


patience
trpělivost


planning
plánování


problem
problém


protection
ochrana


reflection
odraz


republic
republika


risk
riziko


safety
bezpečnost


secret
tajemství


sex
pohlaví


shadow
stín


size
velikost


solidarity
solidarita


success
úspěch


support
podpora


tradition
tradice


weight
hmotnost