Vocabulari

Termes abstractes» Abstract terms

games images

administration
l‘administració

games images

advertising
la publicitat

games images

arrow
la fletxa

games images

ban
la prohibició

games images

career
la cursa

games images

center
el centre

games images

choice
l‘elecció

games images

collaboration
la col·laboració

games images

color
el color

games images

contact
el contacte

games images

danger
el perill

games images

declaration of love
la declaració d‘amor

games images

decline
el deteriorament

games images

definition
la definició

games images

difference
la diferència

games images

difficulty
la dificultat

games images

direction
la direcció

games images

discovery
el descobriment

games images

disorder
el desordre

games images

distance
la distància

games images

distance
la distància

games images

diversity
la diversitat

games images

effort
l‘esforç

games images

exploration
l‘exploració

games images

fall
la caiguda

games images

force
la força

games images

fragrance
la fragància

games images

freedom
la llibertat

games images

ghost
el fantasma

games images

half
la meitat

games images

height
l‘altura

games images

help
l‘ajuda

games images

hiding place
l‘amagatall

games images

homeland
la pàtria

games images

hygiene
la neteja

games images

idea
la idea

games images

illusion
la il·lusió

games images

imagination
la imaginació

games images

intelligence
la intel·ligència

games images

invitation
la invitació

games images

justice
la justícia

games images

light
la llum

games images

look
la mirada

games images

loss
la pèrdua

games images

magnification
l‘augment

games images

mistake
l‘error

games images

murder
l‘assassinat

games images

nation
la nació

games images

novelty
la novetat

games images

option
l‘opció

games images

patience
la paciència

games images

planning
la planificació

games images

problem
el problema

games images

protection
la protecció

games images

reflection
la reflexió

games images

republic
la república

games images

risk
el risc

games images

safety
la seguretat

games images

secret
el secret

games images

sex
el sexe

games images

shadow
l‘ombra

games images

size
la mida

games images

solidarity
la solidaritat

games images

success
l‘èxit

games images

support
el suport

games images

tradition
la tradició

games images

weight
el pes