Abstraktsed mõisted - Abstract terms


administration
valitsus


advertising
reklaam


arrow
nool


ban
keeld


career
karjäär


center
keskpaik


choice
valik


collaboration
koostöö


color
värv


contact
kokkupuude


danger
oht


declaration of love
armuavaldus


decline
lagunemine


definition
definitsioon


difference
erinevus


difficulty
raskus


direction
suund


discovery
avastus


disorder
korralagedus


distance
kaugus


distance
vahemaa


diversity
mitmekesisus


effort
vaev


exploration
uurimine


fall
kukkumine


force
jõud


fragrance
lõhn


freedom
vabadus


ghost
kummitus


half
pool


height
kõrgus


help
abi


hiding place
peidupaik


homeland
kodumaa


hygiene
puhtus


idea
idee


illusion
illusioon


imagination
fantaasia


intelligence
intelligentsus


invitation
kutse


justice
õiglus


light
valgus


look
pilk


loss
kaotus


magnification
suurendus


mistake
viga


murder
mõrv


nation
rahvus


novelty
uudsus


option
võimalus


patience
kannatlikkus


planning
planeerimine


problem
probleem


protection
kaitse


reflection
peegeldus


republic
vabariik


risk
risk


safety
ohutus


secret
saladus


sex
sugu


shadow
vari


size
suurus


solidarity
solidaarsus


success
edu


support
toetus


tradition
traditsioon


weight
kaal