Abstrakte begreber - Abstract terms


administration
administrationen


advertising
reklamen


arrow
pilen


ban
forbuddet


career
karrieren


center
midten


choice
valget


collaboration
samarbejdet


color
farven


contact
kontakten


danger
faren


declaration of love
kærlighedserklæringen


decline
forfaldet


definition
definitionen


difference
forskellen


difficulty
vanskeligheden


direction
retningen


discovery
opdagelsen


disorder
uordenen


distance
det fjerne


distance
afstanden


diversity
mangfoldigheden


effort
indsatsen


exploration
efterforskningen


fall
faldet


force
kraften


fragrance
duften


freedom
frihed


ghost
spøgelset


half
halvdelen


height
højden


help
hjælpen


hiding place
gemmestedet


homeland
hjemlandet


hygiene
hygiejnen


idea
ideen


illusion
illusionen


imagination
fantasien


intelligence
efterretningen


invitation
invitationen


justice
retfærdigheden


light
lyset


look
udseendet


loss
tabet


magnification
forstørrelsen


mistake
fejlen


murder
mordet


nation
nationen


novelty
nyheden


option
muligheden


patience
tålmodigheden


planning
planlægningen


problem
problemet


protection
beskyttelsen


reflection
spejlingen


republic
republikken


risk
risikoen


safety
sikkerheden


secret
hemmeligheden


sex
kønnet


shadow
skyggen


size
størrelsen


solidarity
solidariteten


success
succesen


support
støtten


tradition
traditionen


weight
vægten