உணர்வுகள் - Feelings


affection
அன்பு


anger
கோபம்


boredom
சலிப்பு


confidence
நம்பிக்கை


creativity
படைப்பாற்றல்


crisis
நெருக்கடி


curiosity
ஆர்வம்


defeat
தோல்வி


depression
மன அழுத்தம்


despair
நம்பிக்கையின்மை


disappointment
ஏமாற்றம்


distrust
அவநம்பிக்கை


doubt
சந்தேகம்


dream
கனவு


fatigue
சோர்வு


fear
பயம்


fight
சண்டை


friendship
நட்பு


fun
வேடிக்கை


grief
ஆழ்ந்த துக்கம்


grimace
முக நெளிப்பு


happiness
மகிழ்ச்சி


hope
நம்பிக்கை


hunger
பசி


interest
ஆர்வம்


joy
மகிழ்ச்சி


kiss
முத்தம்


loneliness
தனிமை


love
அன்பு


melancholy
துக்கம்


mood
மனநிலை


optimism
நம்பிக்கை


panic
பெரும் அச்சம்


perplexity
குழப்பம்


rage
ஆத்திரம்


rejection
நிராகரிப்பு


relationship
உறவு


request
விண்ணப்பம்


scream
அலறல்


security
பாதுகாப்பு


shock
அதிர்ச்சி


smile
புன்னகை


tenderness
மென்மை


thought
சிந்தனை


thoughtfulness
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்