உணர்வுகள் - Sentiments


l'affection (f.)
அன்பு


la colère
கோபம்


l'ennui (m.)
சலிப்பு


la confiance
நம்பிக்கை


la créativité
படைப்பாற்றல்


la crise
நெருக்கடி


la curiosité
ஆர்வம்


la défaite
தோல்வி


la dépression
மன அழுத்தம்


le désespoir
நம்பிக்கையின்மை


la déception
ஏமாற்றம்


la méfiance
அவநம்பிக்கை


le doute
சந்தேகம்


le rêve
கனவு


la fatigue
சோர்வு


la peur
பயம்


la lutte
சண்டை


l'amitié (f.)
நட்பு


le plaisir
வேடிக்கை


la douleur
ஆழ்ந்த துக்கம்


la grimace
முக நெளிப்பு


le bonheur
மகிழ்ச்சி


l'espoir (m.)
நம்பிக்கை


la faim
பசி


l'intérêt (m.)
ஆர்வம்


la joie
மகிழ்ச்சி


le baiser
முத்தம்


la solitude
தனிமை


l'amour (m.)
அன்பு


la mélancolie
துக்கம்


l'humeur (f.)
மனநிலை


l'optimisme (m.)
நம்பிக்கை


la panique
பெரும் அச்சம்


la perplexité
குழப்பம்


la rage
ஆத்திரம்


le refus
நிராகரிப்பு


la relation
உறவு


la demande
விண்ணப்பம்


le cri
அலறல்


la sécurité
பாதுகாப்பு


le choc
அதிர்ச்சி


le sourire
புன்னகை


la tendresse
மென்மை


la pensée
சிந்தனை


la réflexion
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்