Gevoelens - Feelings


affection
de liefde


anger
de woede


boredom
de verveling


confidence
het vertrouwen


creativity
de creativiteit


crisis
de crisis


curiosity
de nieuwsgierigheid


defeat
de nederlaag


depression
de depressie


despair
de wanhoop


disappointment
de teleurstelling


distrust
het wantrouwen


doubt
de twijfel


dream
de droom


fatigue
de vermoeidheid


fear
de angst


fight
de strijd


friendship
de vriendschap


fun
het plezier


grief
het verdriet


grimace
de grijns


happiness
het geluk


hope
de hoop


hunger
de honger


interest
de interesse


joy
de vreugde


kiss
de kus


loneliness
de eenzaamheid


love
de liefde


melancholy
de melancholie


mood
de stemming


optimism
het optimisme


panic
de paniek


perplexity
de verbijstering


rage
de woede


rejection
de afwijzing


relationship
de relatie


request
het verzoek


scream
de schreeuw


security
de veiligheid


shock
de schok


smile
de glimlach


tenderness
de tederheid


thought
de gedachte


thoughtfulness
de bedachtzaamheid