언어언어를 온라인으로 배우자
previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  41-50  | Free Android app | Free iPhone app

Home  >   50languages.com   >   한국어   >   그리스어   >   목차


42 [마흔둘]

도시 관광

 


42 [σαράντα δύο]

Περιήγηση στην πόλη

 

 
시장이 일요일마다 열어요?
Είναι ανοιχτή η αγορά τις Κυριακές;
Eínai anoichtí i agorá tis Kyriakés?
박람회가 월요일마다 열어요?
Είναι ανοιχτή η έκθεση τις Δευτέρες;
Eínai anoichtí i ékthesi tis Deftéres?
전시회가 화요일마다 열어요?
Είναι ανοιχτή η έκθεση τις Τρίτες;
Eínai anoichtí i ékthesi tis Trítes?
 
 
 
 
동물원이 수요일마다 열어요?
Είναι ανοιχτός ο ζωολογικός κήπος τις Τετάρτες;
Eínai anoichtós o zoologikós kípos tis Tetártes?
박물관이 목요일마다 열어요?
Είναι ανοιχτό το μουσείο τις Πέμπτες;
Eínai anoichtó to mouseío tis Pémptes?
미술관이 금요일마다 열어요?
Είναι ανοιχτή η γκαλερί τις Παρασκευές;
Eínai anoichtí i nkalerí tis Paraskevés?
 
 
 
 
사진을 찍어도 돼요?
Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών;
Epitrépetai i lípsi fotografión?
입장료를 지불해야 해요?
Πρέπει να πληρώσεις είσοδο;
Prépei na pliróseis eísodo?
입장료가 얼마예요?
Πόσο κοστίζει η είσοδος;
Póso kostízei i eísodos?
 
 
 
 
그룹 할인이 있어요?
Υπάρχει έκπτωση για γκρουπ πολλών ατόμων;
Ypárchei ékptosi gia nkroup pollón atómon?
어린이 할인이 있어요?
Υπάρχει έκπτωση για παιδιά;
Ypárchei ékptosi gia paidiá?
학생 할인이 있어요?
Υπάρχει έκπτωση για φοιτητές;
Ypárchei ékptosi gia foitités?
 
 
 
 
저건 어떤 건물이에요?
Τι κτίριο είναι αυτό;
Ti ktírio eínai aftó?
저 건물은 얼마나 오래 됐어요?
Πόσο παλιό είναι το κτίριο;
Póso palió eínai to ktírio?
누가 저 건물을 지었어요?
Ποιος έχτισε το κτίριο;
Poios échtise to ktírio?
 
 
 
 
저는 건축에 관심이 있어요.
Με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική.
Me endiaférei i architektonikí.
저는 미술에 관심이 있어요.
Με ενδιαφέρουν οι καλές τέχνες.
Me endiaféroun oi kalés téchnes.
저는 그림에 관심이 있어요.
Με ενδιαφέρει η ζωγραφική.
Me endiaférei i zografikí.
 
 
 
 
 

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  41-50  | Free Android app | Free iPhone app

고속어와 저속어

세계적으로 6000여개의 각기 다른 언어가 존재한다. 하지만 이들은 같은 역할을 한다. 언어는 우리가 정보를 교환하는 것을 도와준다. 각 언어에서 각기 다른 방법으로 이것이 이뤄진다. 왜냐하면 모든 언어는 자기만의 규칙을 따르고 기능을 발휘하기 때문이다. 말하는 속도도 각기 다르다. 각기 다른 연구논문에서 언어학자들이 이것을 증명했다. 이를 위해 짧은 문서들이 여러 개의 언어로 번역되었다. 이 문서들은 그 다음에 모국어 구사자들로 인해 소리내어 읽혀졌다. 결과는 명백했다. 일본어와 스페인어는 가장 빠른 언어들이다. 이 언어에서는 1초에 거의 8개의 음절을 말하게 된다. 중국인들이 훨씬 느리게 말한다. 이들은 1초당 단 5개의 음절을 말한다. 속도는 음절의 복합성에 달려있다. 음절이 복잡하면 말하는 것이 보다 오래 걸린다. 예를 들어 독일어는 음절당 3개의 음을 가진다. 그래서 비교적 느리게 말해진다. 빨리 말한다는 것은 많은 내용을 전달하는 것을 의미하지는 않는다. 오히려 그 반대이다! 빨리 발음된 음절에는 단지 소량의 정보가 담겨져 있다. 일본인들이 빨리 말하기는 해도 소량의 내용만을 전달한다. "느린" 중국어는 그 반면에 적은 수의 단어를 가지고 많은 것을 표현한다. 영어의 음절도 많은 정보를 내포한다. 흥미로운 사실: 조사된 언어는 거의 똑같이 효율적이라는 것! 느리게 말하는 사람은 모다 많은 내용을 전달한다는 것을 의미한다. 그리고 보다 빠르게 말하는 사람은 모다 많은 단어를 필요로 한다. 결국 모두가 거의 같은 시기에 목표에 도달한다 …

휴가와 외국 여행, 그리고 직업을 위해 어학 실력을 쌓으십시오!

슬로베니아어는 남슬라브어군에 속합니다. 이 언어는 약 2백만 명의 사람이 모국어로 사용하는 언어입니다. 이 언어의 사용자는 슬로베니아, 크로아티아, 세르비아, 오스트리아, 이탈리아 그리고 헝거리에 살고 있습니다. 슬로베니아어는 많은 점에서 체코어 및 슬로바키아어와 유사합니다. 또한 세르보크로아티아어의 영향도 많이 받았습니다. 슬로베니아가 국토는 넓지 않지만 방언은 많은 편입니다. 이는 이 언어권이 역사적으로 볼 때 변화가 무척이나 많은 지역이기 때문입니다. 외래어 낱말이 많은 이 언어의 어휘에서도 이를 잘 알 수 있습니다.

슬로베니아어에서 사용되는 글자는 라틴 문자입니다. 격은 여섯 가지로 변화하며 성은 세 가지로 구분됩니다. 음운 체계로는 공식적으로 두 가지를 사용하고 있습니다. 이 두 체계 중 한 체계에서는 고음과 저음을 엄격히 구별합니다. 이 언어의 또 다른 특징은 고대어의 구조를 지니고 있다는 점입니다. 슬로베니아 사람들은 다른 언어에 대해 항상 개방적인 태도를 취해 왔습니다. 그러므로 이들은 다른 나라 사람들이 자신의 언어에 관심으로 보이면 무척이나 기뻐합니다!

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  41-50  | Free Android app | Free iPhone app

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2015 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 한국어 - 그리스어 초급반