Thuật ngữ trừu tượng - Абстрактныя тэрміны


адміністрацыя
administracyja
chính quyền


рэклама
reklama
quảng cáo


стрэлка
strelka
mũi tên


забарона
zabarona
lệnh cấm


кар'ера
karjera
sự nghiệp


цэнтр
centr
trung tâm


выбар
vybar
sự lựa chọn


супрацоўніцтва
supracoŭnictva
sự cộng tác


колер
kolier
màu sắc


кантакт
kantakt
liên hệ


небяспека
niebiaspieka
mối nguy hiểm


прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
thổ lộ tình yêu


зніжэнне
znižennie
sự suy giảm


вызначэнне
vyznačennie
định nghĩa


розніца
roznica
sự khác biệt


цяжкасць
ciažkasć
sự khó khăn


кірунак
kirunak
hướng


адкрыццё
adkryccio
sự khám phá


непарадак
nieparadak
hỗn loạn


далечыня
daliečynia
nơi xa xôi


адлегласць
adliehlasć
khoảng cách


разнастайнасць
raznastajnasć
sự đa dạng


намаганне
namahannie
nỗ lực


даследаванне
dasliedavannie
thăm dò


падзенне
padziennie
cú ngã


сіла
sila
sức mạnh


водар
vodar
hương thơm


свабода
svaboda
sự tự do


прывід
pryvid
con ma


палова
palova
một nửa


вышыня
vyšynia
chiều cao


дапамога
dapamoha
sự trợ giúp


схованка
schovanka
nơi cất giấu


радзіма
radzima
tổ quốc


гігіена
hihijena
vệ sinh thân thể


ідэя
ideja
ý tưởng


ілюзія
iliuzija
ảo ảnh


уяўленне
ujaŭliennie
trí tưởng tượng


інтэлект
inteliekt
trí thông minh


запрашэнне
zaprašennie
lời mời


справядлівасць
spraviadlivasć
công lý


святло
sviatlo
ánh sáng


знешні выгляд
zniešni vyhliad
diện mạo


страта
strata
tổn thất


павелічэнне
pavieličennie
độ phóng đại


памылка
pamylka
sai lầm


забойства
zabojstva
vụ giết người


нацыя
nacyja
quốc gia


навізна
navizna
điều mới mẻ


варыянт
varyjant
tùy chọn


цярпенне
ciarpiennie
lòng kiên nhẫn


планаванне
planavannie
quy hoạch


праблема
prabliema
vấn đề


абарона
abarona
bảo vệ


адлюстраванне
adliustravannie
sự phản ánh


рэспубліка
respublika
nước cộng hòa


рызыка
ryzyka
rủi ro


бяспека
biaspieka
sự an toàn


таямніца
tajamnica
bí mật


сэкс
seks
giới tính


цень
cień
bóng râm


памер
pamier
kích thước


салідарнасць
salidarnasć
sự đoàn kết


поспех
pospiech
sự thành công


падтрымка
padtrymka
sự hỗ trợ


традыцыя
tradycyja
truyền thống


вага
vaha
trọng lượng