Абстрактні поняття - Termes abstraits


l'administration (f.)
управління


la publicité
реклама


la flèche
стріла


l'interdiction (f.)
заборона


la carrière
кар'єра


le milieu
середина


le choix
вибір


la collaboration
співпраця


la couleur
колір


le contact
контакт


le danger
небезпека


la déclaration d'amour
освідчення в коханні


le déclin
руйнування


la définition
визначення


la différence
різниця


la difficulté
труднощі


la direction
напрямок


la découverte
відкриття


le désordre
безлад


le lointain
далечінь


la distance
відстань


la diversité
різноманіття


l'effort (m.)
зусилля


l'exploration (f.)
дослідження


la chute
падіння


la force
сила


le parfum
аромат


la liberté
свобода


le fantôme
привид


la moitié
половина


la hauteur
висота


l'aide (f.)
допомога


la cachette
сховище


la patrie
батьківщина


l'hygiène (f.)
чистота


l'idée (f.)
ідея


l'illusion (f.)
ілюзія


l'imagination (f.)
фантазія


l'intelligence (f.)
інтелект


l'invitation (f.)
запрошення


la justice
справедливість


la lumière
світло


le regard
погляд


la perte
втрата


l'agrandissement (m.)
збільшення


l'erreur (f.)
помилка


l'assassinat (m.)
вбивство


la nation
нація


la nouveauté
новизна


la possibilité
можливість


la patience
терпіння


la planification
планування


le problème
проблема


la protection
захист


le reflet
відображення


la république
республіка


le risque
ризик


la sécurité
безпека


le secret
таємниця


le sexe
стать


l'ombre (f.)
тінь


la taille
розмір


la solidarité
солідарність


le succès
успіх


le support
підтримка


la tradition
традиція


le poids
вага