சிறிய விலங்குகள் - ንአሽቱ እንስሳታት


ጻጸ
ts’ats’e
எறும்பு


ሕንዚዝ
ḥinizīzi
வண்டு


ጭሩ
ch’iru
பறவை


ጋብያ ጭሩ
gabiya ch’iru
பறவைக்கூண்டு


ሰፈር ጭሩ
seferi ch’iru
பறவை வீடு


ዕንዝሮ፡ ሕንጅጅ
‘iniziro፡ ḥinijiji
வண்டு


ጽንብላሊዕ
ts’inibilalī‘i
வண்ணாத்துப்பூச்சி


ኣባ-ጨጎራ
aba-ch’egora
கம்பளிப்பூச்சி


ደሞተራ/ሓምሳ እግሩ
demotera/ḥamisa igiru
பூரான்


ሰረጣን
seret’ani
நண்டு


ሃመማ
hamema


እንቍሮዖብ
inik’wiro‘obi
தவளை


ወርቃዊ ዓሳ
werik’awī ‘asa
தங்கமீன்


ኣንበጣ
anibet’a
வெட்டுக்கிளி


ጊሐ ጥልያን
gīḥā t’iliyani
வாலில்லாத பன்றி


ክሪቸቶ
kirīcheto
ஹாம்ஸ்டர்


ቅንፍዝ
k’inifizi
முள்ளம்பன்றி


ጭሩ በለስ
ch’iru belesi
ஹம்மிங்பேர்ட்


ኢጓና፡ ዓንጎግ-መሰል ለመምታ
īgwana፡ ‘anigogi-meseli lememita
உடும்பு


ሓሸራ፡ ሓሰኻ
ḥashera፡ ḥaseẖa
பூச்சி


መለግለጋይ ዓሳ
melegilegayi ‘asa
ஜெல்லிமீன்


ዕዋል
‘iwali
பூனைக் குட்டி


ሕንዚዝ
ḥinizīzi
பொன்வண்டு


ጠበቕ
t’ebeḵ’i
பல்லி


ቁማል
k’umali
பேன்


ማርሞታ
marimota
மர்மொட்


ጣንጡ
t’anit’u
கொசு


ኣንጭዋ
anich’iwa
சுண்டெலி


ኦስትሪካ
ositirīka
முத்துச் சிப்பி


ዕንቅርቢት
‘inik’iribīti
தேள்


ፈረሳዊ ዓሳ
feresawī ‘asa
கடல் குதிரை


ዛዕጎል
za‘igoli
சிப்பி


ጋምቤሪ
gamibērī
இறால்


ሳሬት
sarēti
சிலந்தி பூச்சி


ዓለባ ሳሬት
‘aleba sarēti
சிலந்தி வலை


ኾኾባዊ ዓሳ
ẖoẖobawī ‘asa
நட்சத்திர மீன்


ዕኮት
‘ikoti
குளவி