இயற்கை - ተፈጥሮ:ባህርይ


ኣርኮ
ariko
வளைவு


መቐመጢ እኽሊ ወይ እንስሳታት
meḵ’emet’ī iẖilī weyi inisisatati
தானியக் களஞ்சியம்


ቀጽሪ መረባ
k’ets’irī mereba
விரிகுடா


ገምገም ባሕሪ
gemigemi baḥirī
கடற்கரை


ዓፍራ
‘afira
நீர்க்குமிழி


በዓቲ
be‘atī
குகை


ሕርሻ
ḥirisha
பண்ணை


ሓዊ
ḥawī
தீ


ኣሰር እግሪ
aseri igirī
கால் தடம்


ግሎብ
gilobi
உலகம்


ምህርቲ
mihiritī
அறுவடை


ንዳእቲ
nida’itī
வைக்கோல் கட்டு


ቀላይ
k’elayi
ஏரி


ቈጽሊ
k’ots’ilī
இலை


ጎቦ
gobo
மலை


ውቅያኖስ
wik’iyanosi
சமுத்திரம்


ስፍሓታዊ ትዕይንቲ
sifiḥatawī ti‘iyinitī
அகலப் பரப்புக் காட்சி


ከውሒ
kewiḥī
பாறை


ዓይኒ-ማይ፡ ፈልፋሊ
‘ayinī-mayi፡ felifalī
வசந்தகாலம்


ጀቕጀቕ ቦታ፡ ታኼላ
jeḵ’ijeḵ’i bota፡ taẖēla
சதுப்பு நிலம்


ገረብ
gerebi
மரம்


ጕንዲ ገረብ
gwinidī gerebi
அடிமரம்


ስንጥሮ
sinit’iro
பள்ளத்தாக்கு


ትርኢት
tiri’īti
காட்சி


ማያዊት ነፋሪት
mayawīti nefarīti
நீர் ஊற்று


መንጫዕጫዕታ
menich’a‘ich’a‘ita
நீர்வீழ்ச்சி


ማዕበል
ma‘ibeli
அலை