प्रकृति - ተፈጥሮ:ባህርይ


ኣርኮ
ariko
चाप


መቐመጢ እኽሊ ወይ እንስሳታት
meḵ’emet’ī iẖilī weyi inisisatati
खलिहान


ቀጽሪ መረባ
k’ets’irī mereba
खाड़ी


ገምገም ባሕሪ
gemigemi baḥirī
समुद्र तट


ዓፍራ
‘afira
बुलबुला


በዓቲ
be‘atī
गुफा


ሕርሻ
ḥirisha
किसान का घर


ሓዊ
ḥawī
आग


ኣሰር እግሪ
aseri igirī
पदचिह्न


ግሎብ
gilobi
ग्लोब


ምህርቲ
mihiritī
फसल


ንዳእቲ
nida’itī
घास की गांठ


ቀላይ
k’elayi
झील


ቈጽሊ
k’ots’ilī
पत्ता


ጎቦ
gobo
पहाड़


ውቅያኖስ
wik’iyanosi
सागर


ስፍሓታዊ ትዕይንቲ
sifiḥatawī ti‘iyinitī
चित्रमाला


ከውሒ
kewiḥī
चट्टान


ዓይኒ-ማይ፡ ፈልፋሊ
‘ayinī-mayi፡ felifalī
वसंत


ጀቕጀቕ ቦታ፡ ታኼላ
jeḵ’ijeḵ’i bota፡ taẖēla
दलदल


ገረብ
gerebi
पेड़


ጕንዲ ገረብ
gwinidī gerebi
पेड़ का तना


ስንጥሮ
sinit’iro
घाटी


ትርኢት
tiri’īti
दृश्य


ማያዊት ነፋሪት
mayawīti nefarīti
वाटर जेट


መንጫዕጫዕታ
menich’a‘ich’a‘ita
झरना


ማዕበል
ma‘ibeli
लहर