கருத்தியலான பதங்கள் - Apstraktni izrazi


administracija
நிர்வாகம்


oglašavanje
விளம்பர பிரசாரம்


strelica
அம்பு


zabrana
தடை


karijera
பணித்துறை


središte
மையம்


izbor
தேர்ந்தெடுப்பு


suradnja
உடனுழைப்பு


boja
நிறம்


kontakt
தொடர்பு


opasnost
ஆபத்து


izjava ljubavi
காதல் அறிவிப்பு


dotrajalost
சரிவு


definicija
வரையறை


razlika
வேறுபாடு


poteškoća
கஷ்டம்


smjer
திசை


otkriće
கண்டுபிடித்தல்


nered
கோளாறு


udaljenost
தொலைவு


razdaljina
தூரம்


raznolikost
பன்முகத்தன்மை


trud
முயற்சி


istraživanje
ஆய்வு


pad
வீழ்ச்சி


sila
வலிமை


miris
வாசனை


sloboda
சுதந்திரம்


duh
பேய்


polovica
பாதி


visina
உயரம்


pomoć
உதவி


skrovište
மறைவிடம்


domovina
தாய்நாடு


higijena
சுகாதாரம்


ideja
யோசனை


iluzija
மாயை


mašta
கற்பனைத்திறன்


inteligencija
அறிவு


pozivnica
அழைப்பு


pravda
நீதி


svjetlo
ஒளி


pogled
தோற்றம்


gubitak
இழப்பு


uvećanje
பெரிதாக்குதல்


pogreška
தவறு


ubojstvo
கொலை


nacija
தேசம்


novost
புதுமை


mogućnost
விருப்பத்தேர்வு


strpljivost
பொறுமை


planiranje
திட்டமிடல்


problem
பிரச்சினை


zaštita
பாதுகாப்பு


odraz
பிரதிபலிப்பு


republika
குடியரசு


rizik
துணிந்து இறங்குதல்


sigurnost
பாதுகாப்பு


tajna
இரகசியம்


spol
செக்ஸ்/பாலினம்


sjena
நிழல்


veličina
அளவு


solidarnost
ஒற்றுமை


uspjeh
வெற்றி


podrška
ஆதரவு


tradicija
பாரம்பரியம்


težina
எடை