Апстрактни поими - Apstraktni izrazi


administracija
администрација


oglašavanje
рекламирање


strelica
стрела


zabrana
забрана


karijera
кариера


središte
центар


izbor
избор


suradnja
соработка


boja
боја


kontakt
контакт


opasnost
опасност


izjava ljubavi
изјава на љубов


dotrajalost
пад


definicija
дефиниција


razlika
разлика


poteškoća
тешкотија


smjer
насока


otkriće
откритие


nered
неред


udaljenost
растојание


razdaljina
растојание


raznolikost
разновидност


trud
напор


istraživanje
истражување


pad
пад


sila
сила


miris
мирис


sloboda
слобода


duh
дух


polovica
половина


visina
висина


pomoć
помош


skrovište
место за криење


domovina
татковина


higijena
хигиена


ideja
идеја


iluzija
илузија


mašta
имагинација


inteligencija
интелигенција


pozivnica
покана


pravda
правда


svjetlo
светлина


pogled
изглед


gubitak
загуба


uvećanje
зголемување


pogreška
грешка


ubojstvo
убиство


nacija
нација


novost
новост


mogućnost
опција


strpljivost
трпение


planiranje
планирање


problem
проблем


zaštita
заштита


odraz
одраз


republika
република


rizik
ризик


sigurnost
безбедност


tajna
тајна


spol
пол


sjena
сенка


veličina
големина


solidarnost
солидарност


uspjeh
успех


podrška
поддршка


tradicija
традиција


težina
тежина