Shopping - ਖਰੀਦਾਰੀ


ਬੇਕਰੀ
bēkarī
bakery


ਬਾਰ ਕੋਡ
bāra kōḍa
bar code


ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
kitābāṁ dī dukāna
bookshop


ਕੈਫੇ
kaiphē
café


ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
davā'ī'āṁ dī dukāna
drugstore


ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ
ḍrā'īkalīnara
dry cleaner


ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
phulāṁ dī dukāna
flower shop


ਉਪਹਾਰ
upahāra
gift


ਬਾਜ਼ਾਰ
bāzāra
market


ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ
bāzāra hāla
market hall


ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
aḵẖabāra dā saṭaiṇḍa
newspaper stand


ਫਾਰਮੇਸੀ
phāramēsī
pharmacy


ਡਾਕਘਰ
ḍākaghara
post office


ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
miṭī dē bhāṇḍē
pottery


ਵਿਕਰੀ
vikarī
sale


ਦੁਕਾਨ
dukāna
shop


ਖਰੀਦਾਰੀ
kharīdārī
shopping


ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ
śāpiga baiga
shopping bag


ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ
śāpiga ṭōkarī
shopping basket


ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ
śāpiga ṭhēl'hā
shopping cart


ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ
śāpiga ṭūra
shopping tour