Abstract terms - Abstrakte begreber


administrationen
administration


reklamen
advertising


pilen
arrow


forbuddet
ban


karrieren
career


midten
center


valget
choice


samarbejdet
collaboration


farven
color


kontakten
contact


faren
danger


kærlighedserklæringen
declaration of love


forfaldet
decline


definitionen
definition


forskellen
difference


vanskeligheden
difficulty


retningen
direction


opdagelsen
discovery


uordenen
disorder


det fjerne
distance


afstanden
distance


mangfoldigheden
diversity


indsatsen
effort


efterforskningen
exploration


faldet
fall


kraften
force


duften
fragrance


frihed
freedom


spøgelset
ghost


halvdelen
half


højden
height


hjælpen
help


gemmestedet
hiding place


hjemlandet
homeland


hygiejnen
hygiene


ideen
idea


illusionen
illusion


fantasien
imagination


efterretningen
intelligence


invitationen
invitation


retfærdigheden
justice


lyset
light


udseendet
look


tabet
loss


forstørrelsen
magnification


fejlen
mistake


mordet
murder


nationen
nation


nyheden
novelty


muligheden
option


tålmodigheden
patience


planlægningen
planning


problemet
problem


beskyttelsen
protection


spejlingen
reflection


republikken
republic


risikoen
risk


sikkerheden
safety


hemmeligheden
secret


kønnet
sex


skyggen
shadow


størrelsen
size


solidariteten
solidarity


succesen
success


støtten
support


traditionen
tradition


vægten
weight