Environment - Životní prostředí


zemědělství
agriculture


znečištění ovzduší
air pollution


mraveniště
anthill


kanál
canal


pobřeží
coast


kontinent
continent


potok
creek


přehrada
dam


poušť
desert


duna
dune


pole
field


les
forest


ledovec
glacier


vřesoviště
heath


ostrov
island


džungle
jungle


krajina
landscape


hory
mountains


přírodní park
nature park


vrchol
peak


hromada
pile


protestní pochod
protest march


recyklace
recycling


moře
sea


kouř
smoke


vinice
vineyard


sopka
volcano


odpad
waste


stav vody
water level