Body - Cos


el braç
arm


l'esquena
back


la calba
bald head


la barba
beard


la sang
blood


l'os
bone


el cul
bottom


la trena
braid


el cervell
brain


el si
breast


l'orella
ear


l'ull
eye


la cara
face


el dit
finger


l'empremta digital
fingerprint


el puny
fist


el peu
foot


el cabell
hair


el tall de cabell
haircut


la mà
hand


el cap
head


el cor
heart


el dit índex
index finger


el ronyó
kidney


el genoll
knee


la cama
leg


el llavi
lip


la boca
mouth


el tirabuixó
ringlet


l'esquelet
skeleton


la pell
skin


el crani
skull


el tatuatge
tattoo


la gola
throat


el polze
thumb


el dit del peu
toe


la llengua
tongue


la dent
tooth


la perruca
wig