Kitchen appliances - пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


къамылыбжъ, апс
k’’amylybž’’, aps
bowl


коф зэрагъажъорэр
kof zèrag’’až’’orèr
coffee machine


кастрюль
kastrjul’
cooking pot


столовэ прибор, зэрышхэхэрэ Iэмэ-псымэхэр
stolovè pribor, zèryšhèhèrè Ièmè-psymèhèr
cutlery


зыщаупкIэтэрэ пхъэмбгъу
zyŝaupkIètèrè ph’’èmbg’’u
cutting board


хьакъу-шыкъу
h’ak’’u-šyk’’u
dishes


хьакъу-шыкъу тхьакI
h’ak’’u-šyk’’u th’akI
dishwasher


хэкIылъэ щалъ
hèkIyl’’è ŝal’’
dust bin


электрическэ хьаку
èlektričeskè h’aku
electric stove


кран
kran
faucet


фондю
fondju
fondue


цацэ
cacè
fork


табэ
tabè
frying pan


бжьыныфыр зэрапIытIрэр, бжьыныфпIытI
bž’ynyfyr zèrapIytIrèr, bž’ynyfpIytI
garlic press


газ хьаку
gaz h’aku
gas stove


гриль
gril’
grill


шъэжьый
š’’èž’yj
knife


гъучI къашыкъышху
g’’učI k’’ašyk’’yšhu
ladle


микроволновэ хьаку
mikrovolnovè h’aku
microwave


салфетк
salfetk
napkin


дэ зэракъутэрэ Iад
dè zèrak’’utèrè Iad
nutcracker


табэ
tabè
pan


лагъэ
lag’’è
plate


гъэучъыIалъ
g’’èuč’’yIal’’
refrigerator


джэмышх
džèmyšh
spoon


столтехъу
stolteh’’u
tablecloth


тостер
toster
toaster


поднос
podnos
tray


зэрыгыкIэхэрэ машин
zèrygykIèhèrè mašin
washing machine


зэраутэрэр
zèrautèrèr
whisk