Εκπαίδευση - Utbildning


arkeologi
η αρχαιολογία


atom
το άτομο


tavla
ο πίνακας


beräkning
ο υπολογισμός


miniräknare
η αριθμομηχανή


certifikat
το πιστοποιητικό


krita
η κιμωλία


klass
η τάξη


passare
ο διαβήτης


kompass
η πυξίδα


land
η χώρα


kurs
η σειρά μαθημάτων


examen
το δίπλωμα


riktning
η κατεύθυνση


utbildning
η εκπαίδευση


filter
το φίλτρο


formel
ο τύπος


geografi
η γεωγραφία


grammatik
η γραμματική


kunskap
η γνώση


språk
η γλώσσα


lektion
το μάθημα


bibliotek
η βιβλιοθήκη


litteratur
η λογοτεχνία


matematik
τα μαθηματικά


mikroskop
το μικροσκόπιο


antal
ο αριθμός


siffror
ο αριθμός


tryck
η πίεση


prisma
το πρίσμα


professor
ο καθηγητής


pyramid
η πυραμίδα


radioaktivitet
η ραδιενέργεια


vågar
οι κλίμακες


rymden
το διάστημα


statistik
τα στατιστικά στοιχεία


studier
οι μελέτες


stavelse
η συλλαβή


tabell
ο πίνακας


översättning
η μετάφραση


triangel
το τρίγωνο


omljud
η διαλυτικά


universitet
το πανεπιστήμιο


världskarta
ο παγκόσμιος χάρτης